Utylizacje

Wraz z zakończeniem procesu eksploatacji oferujemy profesjonalny demontaż oraz utylizację zużytego sprzętu i powstałych odpadów medycznych. Zdemontowane aparaty trafiają do odpowiednio uprawnionych podmiotów, których zadaniem jest przeznaczenie odpadów na procesy odzysku i recyklingu.

 

Proces utylizacji dokumentowany jest odpowiednimi certyfikatami oraz stosownymi kartami przekazania odpadów.Pozwala to usunąć zdemontowany sprzęt z ewidencji środków trwałych.

 

Oferujemy również możliwość odkupu demontowanych systemów lub części medycznych.